Kælderrum

Hver ejer har ret til et kælderrum, jf. husordenens § 14.

Spørgsmål vedr. kælderrum bedes rettet til foreningens formand.

Værksted

Værksted forefindes i kælderen. Her er der plads til at udføre reparationer, malerarbejder ol. Noget håndværktøj forefindes, men herudover bruges kælderen til opbevaring af haveredskaber og havemøbler samt cykler. Værdifulde haveredskaber ol. er låst inde i ejerforeningens kælderrum. Hovedtrappenøglen passer hertil.

Støvsugning af biler kan foretages ved hjælp af den udvendige stikkontakt, der befinder sig mellem Rakelsvej 3 og 5. Kontakten skal tændes og slukkes i kælderen.