Skralderumsorden

  1. Containerens låg skal kunne lukkes, ellers vil renovatøren ikke tømme containeren.
  2. Storskrald må ikke lægges i containerne.
  3. Kan låget ikke lukkes, skal skraldet sættes i store plastiksække. Plastiksække ligger fremme i værktøjsrummet i kælderen.
  4. Parkering foran indgangen til gården er forbudt. Man risikerer at få en bøde og/eller en ridset bil, såfremt renovatørerne prøver på at passere.

Overholdes disse enkle regler ikke, er konsekvensen desværre, at renovatøren ikke tømmer vore containere.

Gør det derfor i fællesskabets som i egen interesse.

Bestyrelsen

NB! Gentofte kommune afhenter storskrald tirsdage i ulige uger. Skraldet skal stilles til højre for indgangen til gården. Enhver form for byggeaffald anses ikke for storskarld. Har man dette, skal man selv sørge for transporten til genbrugsstationen.

 

Storskraldsordning

 

Garbage Room Instruction

  1. Container lids must be closed. Otherwise the garbage collectors do not empty the containers.
  2. Bulky waste must not be placed in the containers.
  3. If the lid to the garbage container cannot close, the garbage must be placed in large black plastic bags. Plastic bags are available in the tool room.
  4. Parking in front of the entrance to the courtyard is not allowed. You risk being fined.

If these simple rules of conduct are not observed, the unfortunate consequence is that the garbage collectors do not empty the containers.

So, please, in the interest of all of us, observe the rules.

The Board