Fordelingsplan over bekostning af vedligeholdelsesarbejder

Vedligeholdes af ejerforeningen

Vedligeholdes af ejer

Centralvarmeanlæg

 

Hele anlægget bortset fra radiatorer og radiatorventiler

Radiatorer, radiatorventiler etc. både før og efter radiatorer samt rørforbindelser mellem disse.

El-anlæg

 

Installationer før måler. Installationer til fællesanlæg, trappe-, kælder- og loftslys, tekniske anlæg til varmeanlæg ol.

Målerrammer, gruppeafbryder og installationer efter måler

Koldt- og varmtvandsanlæg

 

Installation til aftapningshane(eller hvis der findes stophane før aftapningshane, til denne).

Aftapnings- og stophaner samt installation herefter. Stophane for toilet og installation herefter.

Afløb

 

Installation fra køkkenvask excl. vandlås.

Afløbsinstallation fra toilet og gulv

Køkkenvask og vandlås. Toilet, skyllerør, håndvask, afløbsrør fra håndvask og gulvrist.

Gulve

 

 

Gulve og vægge skal vedligeholdes på en sådan måde, at gennemsivning og andre ulemper til underboer eller kælder ikke finder sted.

Reparation af skader hos underboer eller i kælder udbedres af ejer af overliggende lejlighed.

Fællesområder

 

Vedligeholdelse af trapper, lofter, kælder, gårdsplads, gadearealer m.v.

Indvendig vedligeholdelse af kælder- og loftsrum samt vedligeholdelse af døre, vinduer, låse og beslag til kælder- og loftsrum, som er stillet til rådighed for ejer.

Udvendig

 

Vedligeholdelse af murværk, tag, vinduer til gadeplan, tagrender ol.

Vedligeholdelse af vinduer til gårdplan.

Malerarbejde

 

 

Maling af vinduer til gårdplan. Maling efter reparation af rørinstallationer ol.

 

September 1980