Rengøringsaftale

Ejerforeningen har en kontrakt med firmaet ABC Rengøring & Service om rengøring af hoved- og køkkentrapper.

Aftalen forpligter firmaet til ugentlig trappevask af hovedtrapperne og månedlig ditto af køkkentrapperne, herunder aftørring af vindueskarme og fjernelse af spindelvæv mindst én gang hvert kvartal. Vinduerne skal pudses 2 gange årligt.

Firmaet står også for glatførebekæmpelsen.

Evt. klager over rengøringen bedes rettet til formanden.