Nøgler

19. oktober 2013 

  

Låseomlægning og nye nøgler

Formanden besluttede grundet et tyveri at få omlagt samtlige fælleslåse, nemlig låsene i hoveddøre. køkkentrapper, loftsdøre, kælderdøren og porten.

Omlægningen fandt sted fredag den 18. oktober.

Hver lejlighed fik 4 f-nøgler.

Det skal understreges, at udlevering af f-nøgler til andre end lejlighedens beboere såsom avis- og postbude ikke er tilladt, men er en opgave for administrator.

På bestyrelsens vegne

Steen Johansen

NB! Ekstra nøgler kan mod betaling rekvireres hos administrator

NB! Det skal understreges, at af hensyn til sikkerheden skal alle døre være låste.