Håndværkere

 

Fortegnelse over håndværkere og leverandører m.m.

 

Alle er kendt med de forskellige installationer i ejendommen og kan anbefales af bestyrelsen

 

Falck          Abonnementnr.: 11071411          7010 2030

Blikkenslager      Blikob VVS A/S                 3962 4050

Murer                      Murerlarsen                   2226 8011

Maler                        Gary Ede                     2083 6757

Elektriker        Bram El & Data ApS              3929 3262

Tømrer                       Paco Byg                   2285 4224

Glarmester               Kaj Hansen                  3962 0766

Vinduer                  Boligvinduet ApS             3940 8004

Viduespudser    Hansons Service & Grafitti    7023 1870

Låsesmed             Hellerup Låse ApS            3962 3501

Trappevask    ABC Rengøring & Service        4588 2512

Haveservice       Gentofte Haveservice          3964 3618

 

27. oktober 2011

Lukning for vandet

Kære beboere i Grænsegården

At lukke for vandet skaber gener på 2 måder.

For det første er det generende ikke at vide at det sker - vaskemaskiner afbrydes, vandet forsvinder, mens man er i bad eller i øvrigt har brug for det.

For det andet er det generende for ejendommens økonomi, når den blikkenslager, der lukker for fjernvarmen, ikke afslutter sit arbejde med korrekt at påfylde anlægget, og ejerforeningen skal tilkalde vor egen blikkenslager for at rette op på miseren. Hertil kommer som noget uundgåeligt, at der kommer luft i vore varmeapparater, som skal lukkes ud.

For at mindske de to gener opfordres I til såfremt I har brug for at lukke for vandet via mailen i så god tid som muligt, at meddele os allehvornår og i hvor lang tid Jeres blikkenslager forventer lukningen vil vare.

Mailen må meget gerne hænges op i gadedørene, så alle kan blive adviseret.

Det vil lette os alle.

På forhånd tak

På vegne af formanden

Steen Johansen

Administrator

 

14. december 2014