Henstillinger

Døre - hoveddøre, kælderdøre, køkkentrappedøre og port - skal være aflåste.

Reklamebokse skal løbende tømmes af ejeren.

Parkering foran porten ind til gården er forbudt og kan blive straffet med bøde.

Skralderumsorden

  1. Containerens låg skal kunne lukkes, ellers vil renovatøren ikke tømme containeren.
  2. Storskrald må ikke lægges i containerne.
  3. Kan låget ikke lukkes, skal skraldet sættes i store plastiksække. Plastiksække ligger fremme i værktøjsrummet i kælderen.
  4. Parkering foran indgangen til gården er forbudt. Man risikerer at få en bøde og/eller en ridset bil, såfremt renovatørerne prøver på at passere.

 

Overholdes disse enkle regler ikke, er konsekvensen desværre, at renovatøren ikke tømmer vore containere.

Gør det derfor i fællesskabets som i egen interesse.

Bestyrelsen

NB! Gentofte kommune afhenter storskrald tirsdage i ulige uger. Skraldet skal stilles til højre for indgangen til gården. Enhver form for byggeaffald anses ikke for storskarld. Har man dette, skal man selv sørge for transporten til genbrugsstationen. Grønt affald afhentes tirsdage i lige uger.

 

Hellerup den 8. april 1994 

Til

Grænsegårdens beboere 

På bestyrelsesmødet g.d. drøftedes efter henvendelse fra beboere ønsker om at få præciseret nogle almene retningslinier for adfærden i gården m.m. 

Man enedes om at henstille til ejerne, at man i forbindelse med ophold i have og gård tager størst muligt hensyn til andre beboere. Dette indebærer bl.a., at man så vidt muligt undgår at føre telefonsamtaler i gården og holder vinduerne lukket ud mod gården, såfremt man lytter til radioudsendelser.

Ligeledes skal det understreges, at skiltning på hoveddøren ikke sker i form af løse papirlapper, men at man får sat navneplader op af messing eller porcelæn.

Endelig skal der gøres opmærksom på, at vinduerne skal være hvidmalede bortset fra vinduerne i øverste etage, der skal være malet i den blå-grønne farve.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Steen Johansen

Formand